Skövde Europamästare i entreprenörskap

Skövdes satsning på näringslivsutveckling, genom bl a företagsinkubatorn Gothia Science Park förtsätter att röna positiv uppmärksamhet. Göteborgsposten berättar i en aktuell artikel om det pris staden fick från EU-kommissionen i maj, för en "medveten satsning att flytta fokus från traditionell industri till nya framtidsbranscher".

Tror inte på tidningsdöden

Två av tre vill ha tidningen i pappersformat hellre än på webben om de måste betala för den. Det är PriceWaterhouseCoopers som kommit fram till detta i en ny undersökning, rapporterar Dagens Media. "Vi tror inte på tidningsdöden" säger Nicklas Kullberg, branschansvarig för media på PWC.

Skånes betydelse som mötesplats växer

Det nya forskningscentret för energi och bioteknik MAX IV hamnar i Lund. Förutom investeringar på 2,6 miljarder innebär beslutet att Lund kommer bli en ny svensk "hot-spot" för möten och konferenser. Tidningen Meetings International noterar i sitt nyhetsbrev att Malmö sen nyår har ett Convention Bureau, något som även Lund kommer att behöva i framtiden.