Även radion är död!

Det är ju alltid uppiggande med drastiska profetior – särskilt av domedagsvarianten. Det har därför varit med viss förtjusning som jag redan tidigare på dessa sidor kunnat  utropa såväl dagstidningens som den traditionella televisionens död. Det var förstås bara en tidsfråga innan vi kunde konstatera att även radion står inför sin omedelbara undergång.

Den här gången är det bloggen TechCrunch som förutspår ett konkurrerande mediums nära förestående frånfälle. Detta sker med anledning av lanseringen av en ny radiokanal, och en entusiastisk programförklaring från kanalens chef – en Mr Bouloukos – som naturligtvis försöker få folk å tro att just hans nya kanal kommer att träffa den hett eftertraktade unga målgruppen rakt mellan öronen:

No, Mr. Bouloukos, young people are not turning on their radio to discover new music; they’re certainly not sticking around to listen to new music on a commercial radio station. No, sir, that’s what the Internet is for, and thats why your business has no future.

För egen del tycker jag att även om Internet naturligtvis är förträffligt på alla sätt och vis, så skulle livet kännas lite torftigt utan vare sig tv, tidningar eller radio. Då finner jag tröst i konstaterandet att genom mänsklighetens historia har hittills inget medium helt ersatt något annat.

Annons