Skånes betydelse som mötesplats växer

Det nya forskningscentret för energi och bioteknik MAX IV hamnar i Lund. Förutom investeringar på 2,6 miljarder innebär beslutet att Lund kommer bli en ny svensk ”hot-spot” för möten och konferenser.
Tidningen Meetings International noterar i sitt nyhetsbrev att Malmö sen nyår har ett Convention Bureau, något som även Lund kommer att behöva i framtiden.

Annons