Skövde Europamästare i entreprenörskap

Skövdes satsning på näringslivsutveckling, genom bl a företagsinkubatorn Gothia Science Park förtsätter att röna positiv uppmärksamhet. Göteborgsposten berättar i en aktuell artikel om det pris staden fick från EU-kommissionen i maj, för en "medveten satsning att flytta fokus från traditionell industri till nya framtidsbranscher".

Skånes betydelse som mötesplats växer

Det nya forskningscentret för energi och bioteknik MAX IV hamnar i Lund. Förutom investeringar på 2,6 miljarder innebär beslutet att Lund kommer bli en ny svensk "hot-spot" för möten och konferenser. Tidningen Meetings International noterar i sitt nyhetsbrev att Malmö sen nyår har ett Convention Bureau, något som även Lund kommer att behöva i framtiden.