Public Service framgångsrika på nätet

Dagens Media rapporterar från MIP i Cannes och berättar att det är de europeiska Public Service-kanalerna som lyfts fram när man söker exempel på tv-kanaler som lyckats med sina satsningar på internet. Bland talarna i Cannes fanns Lena Glaser, chef för SVT Interaktiv, som konstaterar att ”tittarna vill ibland vara aktiva, men den passiva tv-tittaren kommer att finnas kvar”.

Rätt kul, men egentligen ganska konstigt att det är public service som driver utvecklingen, som inte själva egentligen har något att tjäna på det. Med vissa undantag är det min erfarenhet att de kommersiella tv-kanalerna fortfarande har ganska låg ambitionsnivå när det gäller att tänka nya tv-programs kopplingar till internet. Det måste vara 15 år sen begreppet ”konvergens” myntades, och man behöver inte surfa långt för att konstatera att det nu håller på att bli verklighet.

Kanske krävs det en total generationsväxling bland TV-producenterna innan polletten trillar ner. Eller också kommer de som fattar aldrig ens att ge sig in i tv-branschen…

Annons