Mötesarkitekten ny roll

Maarten Vanneste har skrivit en bok med titeln Meeting Architecture. Där argumenterar han för att det saknas en roll i mötesbranschen, nämligen vad han kallar ”Mötesarkitekter”. Branschen är duktig på logostiken, men när det kommer till att forma själva innehållet i mötet lämnar man kunden i sticket menar han.

Det låter för mig som han talar om det jag tänker på när jag använder begreppet ”mötesproducent”. Jag ska läsa boken och återkomma…

Annons