Den digitala framtiden är gratis

Chris Anderson, redaktör för den amerikanska tidskriften Wired kommer snart ut med sin nya bok Free: The past and future of a radical price. Där för han fram en väldigt tankeväckande analys kring det fenomen som blir allt vanligare i den digitala världen, nämligen att allt numera ska vara gratis.

Annons